اخبار برگزیده

گرفتن تبليغات گوگل

در آنِ واحد هم بسيار درگير کننده بوده و هم با اطلاعاتي اندک قابل ابتياع هستند چراکه تفسيرروانشناسانه اين محصولات کمتر به جستجوي اطلاعات دقيق نياز دارد. اما در خصوص چگونگي انتخاب جهت خريد از سوي مصرف کنندگان و در حاليکه آنها با محصول درگير نشده اند چه مي دانيم؟روشن است که مصرف کنندگان از دانش کمي «بهترين مقدار ممکن» شما محل تقاطع دو عامل است،بيشترين مقداري که مي‌توانيد بخواهيد و باور طرف مقابل به قابل قبول بودن مقداري که در‌خواست کرده‌ايد.در بعضي موارد «بهترين مقدار ممکن» شما بايد از آن ‌مقداري که ترجيح مي‌دهيد، ‌بيشتر باشد. وقتي اطلاعات کمتري درباره طرف مقابل داريد، «بهترين مقدار ممکن» شما


ادامه مطلب...


گرفتن تبليغات گوگل

گرفتن تبليغات گوگل

گرفتن تبليغات گوگل

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها